IC Dalat là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh năng khiếu. Tổ chức các lớp học online và offline. Giáo viên kinh nghiệm, năng động và sáng tạo.

IC Dalat được thành lập vào tháng 11 năm 2013.  Trung tâm đã đào tạo được hơn 1000 học viên ở các lứa tuổi khác nhau và tổ chức nhiều đợt thi chứng chỉ quốc tế ( Starters, Movers, KET, PET, FCE...) của đại học Cambridge (Vương Quốc Anh).

Giám đốc là người có bằng cấp chuyên môn cao trong ngành (Tiến sỹ chuyên ngành tiếng Anh của đại học AeU), có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy: 13 năm giảng dạy tiếng Anh cấp III cho học sinh trường THPT Bùi Thị Xuân Đà Lạt (1996-2009); dạy tiếng Anh tại đại học Đà Lạt và Yersin từ năm 2005 đến 2008; dạy tiếng Anh cho các cấp độ khác nhau tại nhiều trung tâm ngoại ngữ ờ Đà Lạt từ năm 1996 đến nay, có kinh nghiệm quản lý trung tâm: Trung tâm Tin học Ngoại ngữ trường CĐKTKT Lâm Đồng (2009-2014); Trung tâm Anh ngữ Brainy Kids (2011-2014).

Hiện tại trung tâm ngoại ngữ IC Dalat được đại học Cambridge ủy quyền là trung tâm đào tạo và chuẩn bị thi chứng chỉ quốc tế tại Đà Lạt. 

Chương trình của IC là chương trình tiên tiến, làm giàu kiến thức và theo nhu cầu người học. Những chương trình này mở ra cho người học những cơ hội và trang bị cho họ những công cụ để có thể bước vào cuộc sống một cách dễ dàng.

Chúng tôi mời bạn hãy khám phá những triển vọng và những cơ hội đang chờ bạn tại IC.