Khai trương IC Dalat tại Xuân Thọ

Trung tâm Anh ngữ IC Dalat tại Xuân Thọ là chi nhánh thứ 4 của trung tâm Anh ngữ IC Đà lạt

Được đặt tại địa điểm: tổ 3 thôn Lộc Qúy xã Xuân Thọ

và đã đi vào hoạt động vào ngày 5/9/2018

Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về khóa học. DĐ: 0913910586