TIẾNG ANH MẪU GIÁO

Chương trình Tiếng Anh Mẫu Giáo- là khóa học bồi dưỡng Anh ngữ cho trẻ từ 3-6 tuổi, sử dụng giáo trình Super Tots.
Nội dung sinh động, chuyên sâu phù hợp trình độ trẻ từ 3-6 tuổi.Khóa học chú trọng vào các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc cũng như kĩ năng phát âm và xây dựng từ vựng. Khóa học đặc biệt nhấn mạnh đến kỹ năng Nghe và Nói giúp các em giao tiếp lưu loát và tự nhiên.
Giúp trẻ tiếp xúc tiếng Anh bản ngữ ngay từ lúc nhò, xây dựng sự tự tin, khuyến khích Trẻ tìm hiểu mọi thứ xung quanh bằng tiếng Anh và thể hiện mình một cách tự tin.
Giúp cha mẹ dễ dàng theo dõi tiến bộ của con mình đồng thời nắm bắt hiệu quả giảng dạy của giáo viên thông qua Students’ Motivation, Teachers’ Motivation and Parents’ Motivation..

Đầu ra:

Trẻ giao tiếp lưu loát và tự nhiên.
Kỹ năng nghe, nói và phát âm sẽ được cải thiện và phát triển.
Phát triển sự tự tin trong học tập và giao tiếp.
Tạo căn bản ngay từ đầu giúp việc học của trẻ lợi thế ờ các cấp độ cao hơn.