TOEFL iBT

Chương trình TOEFL iBT được thiết kế đặc biệt cho học sinh tất cả các cấp độ.
Chúng tôi cung cấp một sự kết hợp giữa kiến thức cơ bản để cải thiện tất cả bốn kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và chiến thuật làm bài thi để vượt qua kỳ thi TOEFL iBT với điểm số cao.

Đầu ra:

Đạt được kinh nghiệm làm bài thi và các chiến thuật để tối đa hóa điểm thi TOEFL iBT
Tránh những sai lầm phổ biến trong các kỳ thi TOEFL iBT
Phát triển bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết.
Mở rộng vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng viết
Thiết lập các chiến lược hợp lý cho các loại câu hỏi trong phần thi Nghe và Đọc.
Phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và thể hiện ý tưởng trong phần thi nói.