TOEIC

Chương trình TOEIC được thiết kế đặc biệt cho bất kỳ sinh viên đã, đang hoặc sẽ làm việc trong một môi trường quốc tế.
Chúng tôi cung cấp nội dung sinh động để giúp học viên tập trung vào thực hành các kỹ năng làm bài thi thông qua các bài kiểm tra mô hình liên tục và cũng cung cấp chiến thuật hữu ích để tham gia kỳ thi TOEIC tự tin với kết quả cao nhất.

Đầu ra:

Đạt được kinh nghiệm làm bài thi và các chiến thuật để tối đa hóa điểm thi TOEIC.
Tránh những sai lầm phổ biến của học sinh trong các kỳ thi TOEIC.
Thực hành chuyên sâu tất cả các kỹ năng tiếng Anh nâng cao kỹ năng nghe hiểu và nói lưu loát và trang bị 'kỹ năng mềm' để nghiên cứu và làm việc hiệu quả hơn.