LUYỆN THI IELTS

Chương trình IELTS được thiết kế đặc biệt, chuyên sâu cho sinh viên, hoặc người lao động muốn đi du học, tìm một công việc tốt tại nước ngoài hoặc tại địa phương với mức lương tuyệt vời hay di cư đến một số nước nói tiếng Anh như Mỹ, Anh và Úc.
Chúng tôi cung cấp nội dung sinh động để giúp học viên tập trung vào thực hành các kỹ năng làm bài thi thông qua các bài kiểm tra mô hình liên tục và cũng cung cấp chiến thuật hữu ích để tham gia kỳ thi IELTS một cách tự tin với kết quả cao nhất.

Đầu ra:

Phát triển bốn kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết .
Mở rộng vốn từ vựng và nâng cao kỹ năng viết
thiết lập các chiến lược hợp lý cho các loại câu hỏi trong phần thi Nghe và Đọc.
Phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và thể hiện ý tưởng trong phần thi Nói.
Học các chiến thuật để quả thi IELTS đạt được kết quả cao nhất.
Tránh những lỗi sai phổ biến trong các kỳ thi IELTS tổ chức tại Việt Nam.