Học phí

Học phí của IC Dalat từ 270.000 đồng - 500.000 đ/ 1 tháng tùy theo cấp độ, khóa học và chi nhánh. Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.