Trung tâm ngoại ngữ IC Đà Lạt

Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, IC Đà Lạt là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, năng động.

Follow Us
Loading Events
  • This event has passed.
08 Th8

Khai giảng khoá tiếng Anh giao tiếp

8 Tháng Tám, 2022 @ 8:00 sáng - 31 Tháng Tám, 2022 @ 5:00 chiều
1/26 Trần Phú

Khai giảng khoá tiếng Anh giao tiếp tại IC Đà Lạt

Event Details

Date: 8 Tháng Tám, 2022 @ 8:00 sáng - 31 Tháng Tám, 2022 @ 5:00 chiều
Time: 8:00 sáng - 5:00 chiều
Venue: IC Đà Lạt
Address: 1/26 Trần Phú