Trung tâm ngoại ngữ IC Đà Lạt

Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, IC Đà Lạt là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, năng động.

Follow Us
 

Giáo viên

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hoài

Thạc sĩ Nguyễn Đình Hải

Giáo viên dạy giao tiếp

GV kiểm tra chứng chỉ Cambridge