Trung tâm ngoại ngữ IC Đà Lạt

Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, IC Đà Lạt là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, năng động.

Follow Us

GV kiểm tra chứng chỉ Cambridge

Giáo viên dạy giao tiếp

Thạc sĩ Nguyễn Đình Hải

Tiến sỹ Nguyễn Mạnh Hoài