Trung tâm ngoại ngữ IC Đà Lạt

Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, IC Đà Lạt là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, năng động.

Follow Us
TOEFL iBT

TOEFL iBT

0
Mr Hoài
Instructor:
Reviews:
m

About this course

TOEFL iBT

Chương trình TOEFL iBT được thiết kế đặc biệt cho học sinh tất cả các cấp độ. Chúng tôi cung cấp một sự kết hợp giữa kiến thức cơ bản để cải thiện tất cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và chiến thuật làm bài thi để vượt qua kỳ thi TOEFL iBT với điểm số cao

Đầu ra

  • Đạt được kinh nghiệm làm bài thi và các chiến thuật để tối đa hoá điểm thi TOEFL iBT
  • Tránh những sai làm phổ biến trong các kỳ thi TOÈL iBT
  • Phát triển bốn kỹ năng “Nghe, Nói, Đọc, Viết”
  • Mở rộng vốn từ vựng và nâng cao kỹ thuật viết
  • Thiết lập các chiến lược hợp lý cho các loại câu hỏi trong phần thi Nghe và Đọc
  • Phát triển khả năng suy nghĩ độc lập và thể hiện ý tưởng trong phần thi nói.