Trung tâm ngoại ngữ IC Đà Lạt

Được thành lập vào tháng 11 năm 2013, IC Đà Lạt là trung tâm đi đầu trong đào tạo tiếng Anh. Với đội ngũ giáo viên kinh nghiệm, năng động.

Follow Us

Ngoại khoá

Công viên Yersin 12 Yersin, Đà Lạt

test

Khai giảng khoá tiếng Anh giao tiếp

IC Đà Lạt 1/26 Trần Phú, Đà Lạt, Lâm Đồng

Khai giảng khoá tiếng Anh giao tiếp tại IC Đà Lạt